Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

603-077-431 biuro@atutbhp.com biuro@atutbhp.com

Logo AtutBHP

ATUT Centrum Szkoleniowe, Biuro Bezpieczeństwa Pracy

 • W przypadku zaistnienia wypadku w pracy, czy też w drodze do/z pracy, pracodawca ma obowiązek jest sporządzić dokumentację powypadkową.
 • W procedurze powypadkowej bierze udział Inspektor ds. BHP, który ustala przyczyny i okoliczności wypadku. Zbiera informacje od poszkodowanego i świadków wypadku, a następnie tworzy protokół lub kartę powypadkową i inne dokumenty, które następnie należy przekazać do ZUS.
 • Przekazanie powyższej, niezbędnej dokumentacji powypadkowej do ZUS jest warunkiem, który należy spełnić w celu uzyskania odszkodowania.

Pamiętaj, że:
Pracodawca, który umyślnie nie dopełnił obowiązku sporządzenia odpowiedniej dokumentacji powypadkowej po zaistnieniu wypadku przy pracy popełnia przestępstwo i podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł.


Cena za sporządzanie dokumentacji powypadkowej:

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (protokół powypadkowy)
 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie (karta wypadku)

 

Cena:

 • 200 - 1500 zł netto
 • każde stanowisko pracy musi być wyposażone w Instrukcje stanowiskowe bhp.
 • zgodnie z art. 2374 Kodeksu Pracy i § 41 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bhp, które dotyczą:
  1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  4) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • brak instrukcji bhp jak i innych wymaganych dokumentów może skutkować karą pieniężną nakładaną przez PIP

 

Cena:

 • 70 zł netto

Usługa obejmuje:

 • doradztwo i nadzór w wykonywaniu zadań służby bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej i wszelkich rejestrów oraz badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • opracowywanie oraz aktualizacja stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego
 • szkolenia w dziedzinie bhp (wstępne, okresowe) dla wszystkich grup zawodowych
 • doradztwo w zakresie prawa pracy oraz wszelkich przepisów dotyczących warunków pracy
 • sporządzanie analiz i raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz wszelkich procedur ppoż.

 

Cena:

 • od 200 zł netto miesięcznie

Pracodawca ma obowiązek prowadznia rejestrów takich jak m.in:

 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • Rejestr szkoleń BHP (wstępne, okresowe)
 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe
 • Przygotowanie skierowania na badania lekarskie

 

Cena:

 • 20 zł netto
 

Ryzyko zawodowe, według Ministerstwa Pracy to:
"prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy"

 • Obowiązek oceny ryzyka zawodowego oraz informowania o nim pracowników spoczywa na pracodawcy.
 • Głównym jej celem jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników, a także zwiększeniem świadomości występujących zagrożeń i sposobu ochrony przed tymi zagrożeniami.

 

Cena:

 • 70 zł netto / stanowisko

Formularz zgłoszeniowy

 
 
CareWork Rhenus Logistic Inprod Fabryka drutu
 

Kontakt

ATUT CENTRUM SZKOLENIOWE
BIURO BEZPIECZEŃSTWA PRACY

ul. Daszyńskiego 15B
44-100 Gliwice
Tel. 603 077 431
E-mail: biuro@atutbhp.com